Förändringar - Kommunöverskridande Färdtjänst

Från och med den 1 januari 2024 görs två förändringar i den kommunöverskridande färdtjänsten. Region Östergötland har beslutat att höja egenavgiften för resorna samt begränsa antalet ”icke-väsentliga resor”.

Nya priser:
Egenavgiften för att resa mellan kommuner höjs. Resa på upp till 25 km höjs från 35 till 40 kronor. Resa längre än 25 km höjs från 50 till 60 kronor

Antal resor:
Från och med 1 januari 2024 tillåts upp till tio enkelresor per person och månad i den kommunöverskridande färdtjänsten. Så kallade ”väsentliga resor” berörs ej. Exempel på “väsentliga resor” är resor till/från arbete och daglig verksamhet.

Ovanstående gäller enbart för resor mellan kommuner. Varje kommun beslutar själv om pris och eventuella begränsningar för färdtjänstresor inom den egna kommunen. Information finns på respektive kommuns webb.

Sjukresor berörs inte av ovan. Däremot höjs priset på sjukresor från 80 till 120 kronor från och med 1 januari 2024.