Enbart planerad tid på digitala hållplatsskyltar från 15 juni

Från den 15 juni kommer alla digitala hållplatsskyltar i Linköping och Norrköping enbart visa den planerade avgångstiden. Även kallad tidtabellstid.

Detsamma gäller vår gamla avgångsmonitor med gul bakgrund som bland annat finns i tågväntsalarna. På hållplatserna för spårvagnarna i Norrköping togs prognoserna bort redan tidigare i vår.

I de flesta hållplatsskyltar visas ett likhetstecken framför avgångstiden för att visa att det som presenteras är den planerade avgångstiden. Alla avgångar kommer alltså från 15 juni att ha ett likhetstecken framför sig på många hållplatsskyltar. I de hållplatsskyltar som används på flera platser i Linköping där enbart avgångstiden är digital och linjenummer tryckt direkt på stolpen finns dock inte plats för likhetstecken.

Varför tas prognoserna bort?

Hållplatsskyltarna och systemen som förser dem med prognoser är gamla och behöver ersättas. De nya bussarna som börjar rulla i stadstrafiken den 15 juni kommer inte att vara utrustade med den gamla tekniken och de digitala hållplatsskyltarna kommer därför inte längre att få uppdateringar från fordonen.

I båda kommunerna pågår upphandlingar runt digitala hållplatsskyltar. Dessa är dock klara som tidigast i slutet av 2020 och det är först då som vi förhoppningsvis kommer kunna visa prognoser på hållplatserna igen.

Prognoser kommer dock fortsatt att visas i vår app, på webben samt i våra nya webbaserade avgångsmonitorer.

Om prognoser

En prognos innebär den avgångstid systemet beräknar att bussen ska avgå baserat på den information som finns för stunden. För att visa en prognos behöver vi hela tiden veta fordonets exakta position. En prognos kan förändras flera gånger beroende på saker som övrig trafik och antal påstigande. Prognosen ger dig en indikation på när bussen kommer till din hållplats men du bör ändå ha en tidsmarginal när du planerar din resa.

Vi har nyligen gjort en uppdatering av resesök runt visning av prognoser. Detta för att app och webbplats ska fungera på samma sätt. 

Läs mer om hur du ska tolka avgångstiderna som visas