Kontovillkor för Mitt konto

När du registrerar dig på ”Mitt konto” och sedan gör köp i appen eller på webben är du införstådd med att vi har laglig grund att spara och behandla dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi använder uppgifterna för att fullfölja vår avtalsrelation med dig och för att erbjuda bättre service och fler tjänster. De uppgifter om dig som registreras och som är föremål för behandling är din e-postadress och ditt mobilnummer, i förekommande fall namn.

Dina uppgifter säljs inte vidare till tredje part men vi kan använda dem för marknadsföringsändamål. All information om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter kan du läsa här.

Vill du ta bort ”Mitt konto” och bli borttagen från Östgötatrafikens register kopplat till ”Mitt konto”, kontakta kundservice.