Kontovillkor för Mitt konto

När du registrerar dig på ”Mitt konto”, gör köp i appen eller här på vår webbplats är du införstådd med att Östgötatrafiken har laglig grund för att spara och behandla dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Östgötatrafiken kommer att använda uppgifterna för att fullfölja vår avtalsrelation med dig och för att kunna erbjuda dig bättre service och fler tjänster. De uppgifter om dig som registreras och som kommer vara föremål för behandling är din e-postadress och ditt mobilnummer, i förekommande fall namn.

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part men vi kan komma att använda dem för marknadsföringsändamål. All information om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter kan du läsa här. Vill du ta bort ”Mitt konto” och bli borttagen från Östgötatrafikens register kopplat till ”Mitt konto”, kontakta kundservice.