Rabatt på resor i lågtrafik

Lågtrafikbiljetten är ett billigare alternativ när du reser på tider då det är färre resenärer ombord.

Lågtrafikbiljett passar dig som har flexibla restider i vardagen och dig som reser på kvällar och helger. Biljetten gäller vardag klockan 08:30–15:00 och 17:00–06:30 samt hela dygnet under lördag, söndag och övrig helgdag. Våra ordinarie biljetter gäller och fungerar precis som tidigare. 

Alla våra vanligaste biljettyper finns med lågtrafikrabatt, förutom biljetten som köps genom att du blippar ditt betalkort ombord. När du ska köpa lågtrafikbiljett väljer och köper du den på samma sätt som en ordinarie biljett. Tänk bara på att din resa, och ditt sista byte, måste påbörjas inom lågtrafiktiden.

Några tips!

  • Enkelbiljett lågtrafik – håll koll på klockan! Aktivera din biljett så nära avgång som möjligt så att den är giltig även vid ett byte.
  • 24-timmarsbiljett lågtrafik – tänk på att alla dina resor under det aktuella dygnet, inklusive byten, ska påbörjas inom tidsramen för lågtrafik.
  • 30-dagarsbiljett lågtrafik – fundera på om du kan ändra dina resvanor så att lågtrafikalternativet fungerar för alla dina resor under perioden.