Om avgångstavlan

Skapa din egen hållplatstavla hemma i hallen, trapphuset eller i receptionen på jobbet. Använd en surfplatta, smart-TV eller vanlig dator för att visa tavlan.

Du kan anpassa hållplatstavlan med olika inställningar beroende på skärm och plats.

Sidor

Hållplatstavlan kan ha mer än en sida som alternerar. Antalet sidor som visas anpassar sig efter hur många avgångar som finns att visa. Du får inte få tomma sidor om du väljer ett stort antal sidor.

Enheter utan JavaScript kan enbart visa en sida.

Visningstid per sida

Bestäm hur många sekunder varje sida ska visas.

Kolumn per sida

På breda skärmar kan det vara fördelaktigt att ha mer än en kolumn.

Textstorlek

Anpassa textens storlek för en lättläst upplevelse baserat på betraktningsavstånd, kontrast och liknande.

Antal avgångar

Välj hur många avgångar som visas i varje kolumn. Du måste själv ange ett passande antal, eftersom det inte automatiskt anpassas till skärmstorleken.

Filtrera avgångar

Välj vilka avgångar som syns genom att använda filter. Du kan exempelvis visa endast från ett specifikt hållplatsläge eller för ett visst trafikslag.

Göm valda filter

Kryssar du i den här rutan syns inte valda filter på hållplatstavlan. Vi rekommenderar att du låter filtren synas, så ingen missförstår vad som visas.

Sortering

Sortera efter avgångstid för att se nästa avgång överst. Alternativt välj att se den närmsta avgången för varje linje.

På hållplatser med många avgångar rekommenderar vi att du ställer in "Max antal sidor" till ett stort tal när du sorterar efter linje, annars kan linjer med höga linjenummer hamna utanför listan. 

Det finns en gräns för hur långt fram avgångar laddas. Det är därför inte garanterat att varje linje som trafikerar hållplatsen syns. 

Störningsinformation

Om det finns störningar visas information om dessa. Du kan välja antalet rader som visas samtidigt och hur länge varje sida med störningsinfo visas.

Störningsinformation visas bara på enheter som stöder JavaScript.

Fördröjning

När hållplatstavlan är placerad en bit ifrån hållplatsen är det praktiskt att bara visa avgångar du fortfarande hinner med efter att du har gått till hållplatsen. För att åstadkomma detta används fördröjning.

Fördröjning innebär att endast de avgångar som avgår tidigast efter det antal minuter du har valt, visas på tavlan. På så sätt undviker du att se avgångar som du inte hinner med efter din promenad till hållplatsen.

Uppdatera inställningar

Här får du ändringar att börja gälla omedelbart. Annars uppdateras de automatiskt varje minut.

Fullskärmsläge

Använd fullskärmsläge för att låta hållplatstavlan ta hela skärmen. Du behöver bekräfta att webbsidan får ta över hela skärmen i de flesta webbläsare.

Observera att vid förändringar i hållplatstavlans funktion och när den är i fullskärmsläge, visas ett meddelande nere till vänster: "Vänligen ladda om sidan." Detta beror på att webbsidan inte kan uppdatera sig själv och gå in i fullskärmsläge utan att laddas om.