Om avgångstavlan

Sätt upp din egen hållplatstavla hemma i hallen, i trapphuset i bostadshuset eller kanske i receptionen på jobbet. Hållplatstavlan kan köras på en surf-platta, en smart-TV eller en vanlig dator.

Med hjälp av olika inställningar kan du anpassa utseendet på hållplatstavlan beroende på skärm och plats.

Filter

Här kan du filtrera vilka avgångar som syns på hållplatstavlan. Du kan till exempel välja att bara visa från ett visst hållplatsläge eller för ett visst trafikslag.

Göm valda filter

Kryssar du i den här rutan syns inte de valda filtren på hållplatstavlan. Vi rekommenderar att du låter filtren synas, så ingen kan missförstå vad som visas.

Sortering

"Avgångstid" sorterar efter avgångstid. Nästa avgång visas överst.

"Linje" visar den närmsta avgången för varje linje. På stora hållplatser rekommenderar vi att du ställer in "Max antal sidor" till ett stort tal när man sorterat efter "Linje". Väljer du att visa för få avgångar kommer linjer med höga linjenummer oftast hamna utanför listan. 

Det finns en gräns för hur långt fram avgångar laddas. Det är därför inte garanterat att varje linje som trafikerar hållplatsen kommer att synas. 

Avgångar per kolumn

Hur många avgångar vill du ska visas i varje kolumn? Det finns ingen automatisk anpassning av antalet avgångar till storleken på skärmen, så det är upp till dig att ställa in ett passande antal.

Visas störningsinformation kommer rader tas av dessa för att få plats med störningsmeddelandena.

Kolumner per sida

På breda skärmar kan det vara fördelaktigt att ha mer än en kolumn.

Max antal sidor

Hållplatstavlan kan ha mer än en "sida" som alternerar. Antalet sidor som visas anpassar sig efter hur många avgångar som finns att visa. Man kan alltså inte få tomma sidor om man väljer ett stort tal.

Enheter utan JavaScript kan enbart visa en sida.

Visningstid per sida

Hur många sekunder ska varje sida visas? 

Fördröjning

Ibland är hållplatstavlan placerad så du har en promenad till hållplatsen. Då kan det vara önskvärt att inte visa avgångar du i praktiken redan missat. Fördröjning innebär att endast avgångar som går om minst det antalet minuter man valt visas.

Störningsinfo, rader

Hur många rader störningsinfo ska visas samtidigt om det finns störningar? Det visas aldrig flera störningsmeddelanden på en gång men genom att välja fler rader kan hela meddelandet visas samtidigt. Ett störningsmeddelande som är längre än antalet valda rader kommer delas upp i flera delar. Finns det flera störningsmeddelanden kommer de att visas växelvis.

När störningsinformation visas så tas plats ifrån avgångarna. Eftersom varje rad störningsinformation är lägre än avgångarna tas ungefär 2/3 av antalet valda rader bort från avgångarna.

Störningsinformation visas bara på enheter som stöder JavaScript.

Störningsinfo, visningstid

Hur många sekunder visas varje sida störningsinformation? Anpassa tiden efter det längsta meddelandet som kan rymmas på det antal rader du valt. 

Störningsinformationen växlar kontinuerligt oavsett vilken sida med avgångar som visas för stunden. 

Textstorlek

Anpassa textens storlek baserat på skärmens betraktningsavstånd, kontrast och liknande så den är lätt att läsa.

Uppdatera inställningar

Får dina inställningar att omedelbart slå igenom. Ändringar i inställningarna slår annars alltid igenom en gång per minut.

Växla fullskärmsläge

Använd för att låta hållplatstavlan ta hela skärmen. De flesta webbläsare kräver att du bekräftar att webbsidan får ta hela skärmen.

När ändringar har skett i hållplatstavlans funktion och den är i fullskärmsläge kommer ett meddelande synas nere till vänster, "Vänligen ladda om sidan". Detta är för att webbsidan inte kan ladda om sig själv och sätta sig i fullskärmsläge.