Östgötatrafiken tvåa i rankning om hållbara företag

När östgötarna tycker till om vilka företag de ser som mest hållbara hamnar Östgötatrafiken på andraplats.

Undersökningen Hållbara Insikter 2020 presenterades idag och handlar om hur östgötarna ser på hållbarhet. Östgötarna tycker att hållbarhet är viktigt och de ställer höga krav på företagens hållbarhetsarbete.

Undersökningen genomfördes i oktober, där 1000 östgötar fick svara på frågor om hållbarhet. Frågorna handlar om hur respondenten själv bidrar till ett hållbart samhälle, vilka hållbarhetsfrågor som man anser vara viktigast och hur man skattar sin egen kunskap om ämnet. Dessutom fick de ranka ett 50-tal östgötska företag och verksamheter utifrån hur hållbara de tycker att företagen är. Där resultatet blev att Östgötatrafiken hamnade på en andraplats i rankningen.

Läs hela rapporten om Hållbara Insikter 2020.