Möjligt att förlänga giltighet på förköpta biljetter

Har du förköpta och oaktiverade biljetter som du köpt under pandemin som passerat sista användningsdatum? Kontakta kundservice så kan giltighetstiden förlängas.

Vi har stor respekt för och är tacksamma att många har följt myndigheternas rekommendationer under pandemin och därmed om möjligt försökt undvika kollektivtrafiken. Du som har förköpta enkel- och 24-timmarsbiljetter där sista användningsdatum har passerat, eller passeras inom kort, kan därför kontakta vår kundservice på 0771-21 10 10 för att få giltighetstiden förlängd. Det här gäller även för dig som fortfarande har kvar gammal reskassa eller en värdekod som du inte hinner utnyttja.

Från 1 april 2022 är rutinen den vanliga igen. Oaktiverade biljetter har det sista användningsdatum som anges. Reskassa och värdekoder måste växlas in senast 2 år efter senaste användningstillfället, annars förfaller möjligheten att använda den.