Ändringar i skärgårdstidtabellen 11 december

I samband med att det blir en ny tidtabell för den övriga trafiken ändras också tidtabellen för linje 776 och 781 i skärgården.

Ändringarna är följande

Linje 776

Avgången från Fyrudden som idag är 15:05 ändras till 15:25. Framme vid Harstena 16:25.

Avgången från Fyrudden som idag är 16:55 ändras till 17:00. Framme vid Harstena 17:55.

Avgången från Harstena som idag är 13:45 ändras till 14:10. Framme i Fyrudden 15:10.

Avgången från Harstena som idag är 16:00 ändras till 16:30. Framme i Fyrudden 17:00, direkttur.

Avgången från Harstena som idag är 17:55 ändras till 18:00. Framme i Fyrudden 18:55.

 

Linje 781

Avgången från Arkösund som idag är 16:20 ändras till 16:35. Framme vid Birkö 17:20.

Avgången från Birkö som idag är 17:05 ändras till till 17:20. Framme vid Arkösund 17:55.

Övriga linjer i skärgårdstrafiken kör på samma sätt som idag.