Nytt trafikföretag i landsbygdstrafiken

Östgötatrafikens upphandling av landsbygdstrafik i östra Östergötland har avslutats. Uppdraget som gäller åren 2022–2032 har tilldelats Mohlins Bussar AB.

Det betyder att ett nytt trafikföretag tar över ansvaret för landsbygdstrafiken i de östra delarna av länet.

Avtalen omfattar busstrafik med totalt 16 fordon, med centralhållplatser i Finspång, Rejmyre, Kimstad och Östra Husby, och är värda omkring 380 miljoner kronor.

Upphandlingen omfattade tre anbudspaket där Mohlins Bussar AB vann alla tre paketen i mycket god konkurrens.

– Vi ser fram emot att i nära samverkan med Mohlins Bussar AB vidareutveckla och göra kollektivtrafiken i denna del av vårt län ännu mer attraktiv och konkurrenskraftig, säger Sofia Malander, VD på Östgötatrafiken.

Avtal tecknas tidigast den 9 februari 2021 eftersom det finns en lagstadgad avtalsspärr på tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats. De nya avtalen träder i kraft den 13 juni 2022 och gäller i 10 år.