Ny tidtabell 19 augusti

Nu finns höstens tidtabell som börjar gälla måndag 19 augusti tillgänglig. Tidtabellen innehåller även större förändringar i Norrköpings stadstrafik. 

Nu går det att resa från flera stadsdelar i Norrköping direkt till resecentrum utan byte. Vrinnevisjukhuset får fler avgångar och kollektivtrafiken till Händelö och Herstadberg förbättras.

Sök din resa på aktuellt datum för mer information.

Förändringar i Norrköpings stadstrafik

  • Linje 10 får ny färdväg och kortare restid. Trafikerar Åby – Ingelsta – Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Vrinnevisjukhuset. Fler avgångar till och från Vrinnevisjukhuset, samt fler avgångar på Gamla Övägen. Restiden mellan Åby och Vrinnevisjukhuset blir därmed tio minuter kortare. 
  • Linje 11 får ny färdväg och trafikerar Himmelstalund – Skarphagen – Söder Tull – Vilbergen – Vrinnevisjukhuset. Det innebär att resan mellan Himmelstalund och Vrinnevisjukhuset blir drygt tio minuter kortare. 
  • Linje 12 får ny färdväg och trafikerar Åby – Jursla – Ingelsta – Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Oxelbergen – Lindö. 
  • Linje 13 får ny färdväg och trafikerar Herstaberg – Ingelsta – Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Smedby/Rambodal. Restiden mellan Smedby/Rambodal och Norrköpings resecentrum blir tio minuter kortare. 
  • Hållplats Loddby allé får fler avgångar. 
  • Hållplats Hustomtebacken ersätts av ny hållplats på Lidaleden.  
  • Hållplats Smedbygatan trafikeras endast av linje 440 och 444. 
  • Sträckan Borgsmoskolan – Himmelstalund trafikeras varje halvtimma på vardagar, samt var 40:e minut på helger.