Östgötapendeln fortsatt punktligast i Sverige

Östgötapendeln fortsätter vara Sveriges punktligaste pendeltågssystem. 94 procent av alla avgångar under 2022 var punktliga, enligt Trafikverkets mätningar.

Resandet är nu i stort sett tillbaka på normala nivåer efter pandemin och höga bränslepriser gör att fler och fler väljer att resa hållbart.

– Det är trångt om plats på Södra stambanan och med tanke på att vi därför måste anpassa oss till andra aktörer så är den fortsatt höga punktligheten glädjande, säger Mattias Näsström, biträdande trafikchef på Östgötatrafiken.

Östgötapendeln, som varit ryggraden i det kollektiva resandet sedan starten 1995, är det naturliga valet för många pendlare i länet. Under en vanlig månad kör Östgötapendeln cirka 3300 turer och punktligheten mäts kontinuerligt vid de större stationerna.

– Vi vill gärna lyfta våra lokförare, vars insatser är helt avgörande för framgången. För att få Sveriges punktligaste pendeltåg krävs det nog Sveriges bästa pendeltågsförare.

Punktlighet mäts på olika sätt. I det här fallet används ett nationellt mått där ett tåg är punktligt om det går i tid eller är maximalt 3 minuter och 59 sekunder sent.