Ny tilldelning i Östgötatrafikens upphandling av express- och regionbusstrafiken

Östgötatrafiken beslutar efter en ny utvärdering att på nytt tilldela kontrakt i upphandlingen av express- och regionbusstrafik i Östergötland.

Kontrakt kommer att skrivas med Transdev Sverige AB och Nobina Sverige AB. De nya avtalen träder i kraft den 12 december 2021 och gäller i 11 år.

Upphandlingen omfattade två anbudspaket med totalt ca 90 fordon.

Transdev Sverige AB vann det ena anbudspaketet som i huvudsak omfattar trafik i stråken Norrköping – Finspång, Finspång – Linköping, Norrköping – Linköping och Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik, det lokala stråket Krokek – Norrköping samt landsbygdsområdet Valdemarsviks landsbygd.

Nobina Sverige AB vann det andra anbudspaketet som huvudsak omfattar trafik i stråken Linköping – Motala, Linköping – Kisa, Linköping – Åtvidaberg, Linköping – Norrköping och Linköping – Finspång, de lokala stråken Ljungsbro – Linköping och Brokind – Linköping samt landsbygdsområdena Linköpings östra landsbygd och Kindas landsbygd.

Avtal tecknas tidigast den 25 augusti 2020 eftersom det finns en lagstadgad avtalsspärr på tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats.

Utvärderingen har gjorts om i enlighet med Förvaltningsrätten i Linköpings lagakraftvunna domar i mål nr 1095–20 samt 1149–20.