Om du ska göra en resa inom tätorten i Norrköping och Linköping hänvisar vi dig till att resa med stadstrafiken.

Med start 13 juni kommer det inte vara möjligt att resa med landsbygdslinjerna inom tätorten i Norrköping eller Linköping, från hållplatser där stadstrafik finns som utbud. Syftet är att snabba upp landsbygdslinjerna när de åker in och ut ur städerna.

Sedan 2020 finns ett starkt utbud i stadstrafiken med många avgångar. Därför hänvisar vi dig som vill åka inom tätorten till stadstrafiken. Det gör att du inte kommer att få upp alla landsbygdslinjer när du söker en resa mellan hållplatser som är inne i Norrköping och Linköping, med några få undantag.

Bussarna kommer ha skyltning ”Ej påstigande” när de kör in till städerna och när de kör ut ur städerna kommer skyltningen på skärmarna ombord visa vilka hållplatser du kan kliva av på.  

Vissa undantag

Det finns vissa undantag där det går att resa med landsbygdstrafiken inom tätorten. De bussarna kommer att synas när du söker din resa.