Kroppskameror på kundvärdarna för att öka tryggheten ombord

För att öka tryggheten och säkerheten för både medarbetare och resenärer kommer ett antal kundvärdar på Östgötapendeln att bära kroppskameror.

Kamerorna ska förebygga och minska risken för våld, hot, ofredande och kränkningar mot personalen ombord samt skapa en trygg miljö för alla resenärer.

Kamerorna sitter fast i kundvärdarnas uniformer och kan slås på eller stängas av beroende på situation. Allt material som spelas in är skyddat och kodat, vilket gör att det endast kan granskas av behörig personal på en säkerhetsavdelning. Materialet sparas i max sju dagar, sedan raderas det. Det kan också komma att användas som teknisk bevisning till Polisen.