Tillfälligt beslut om sjukreseersättning privat bil (för resor inom Region Östergötland)

Obs! Det tillfälliga beslutet om ersättning för resa med privat bil löpte ut den 31 mars 2022. Ansökan för resor till och med 31 mars ska inkomma till Sjukreseenheten senast 12 månader efter vårdbesöket.

På grund av covid-19 har Region Östergötland fattat ett tillfälligt beslut om att patienter kan få ersättning för sjukresor med privat bil inom Östergötland. Normalt ges detta enbart för sjukresor efter specialistvårds- eller vårdgarantiremiss till/från vård utanför länet.

Nivån på bilersättning är samma som i dagens regelverk, dvs. 1,85 kr per kilometer men utan avdrag för egenavgift. Ingen ersättning för parkerings- och/eller övriga vägavgifter. Östgötatrafiken ersätter endast resor med patient i bil.

I ansökan om sjukreseersättning ska du som är patient bifoga ett kvitto/intyg från vårdande klinik med namn, fullständigt personnummer, vårdgivare samt besöksdatum. Kallelser godkänns inte som intyg.

Du ska inte uppge några bankkontouppgifter. Utbetalningen sker till ditt personnummer via Swedbanks utbetalningssystem. Har du inte valt att registrera dig där skickas istället en utbetalningsavi.

Sjukreseansökan ska ha inkommit till Sjukreseenhet senast 12 månader efter vårdbesöket.

Ansökan skickas till:

Mejl:
sjukreseansokan@ostgotatrafiken.se

Postadress:
Sjukresor
Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

Beslutet fattades av Region Östergötland den 20 mars 2020 och gäller till och med 31 mars 2022.

Obs! Har du inte har betalat tillräckligt med porto kommer ditt brev inte att hämtas ut av oss. Det betyder att din ansökan då inte kommer att behandlas.