Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Landsbygdstrafik Östra Östergötland

Snabbare, rakare och tätare avgångar – det är vår strategi för att fler ska välja bussen. När de nya tidtabellerna börjar gälla den 10 december passar vi på att göra en del förändringar i trafiken. Målet är kortare resvägar och mer trafik där det behövs som mest. 

Första steget i en större översyn

Förändringarna i östra Östergötland är ett första steg i en större översyn av kollektivtrafiken. Det finns stort behov av utveckling av trafiken framöver, särskilt på stråk där det finns stor potential att öka resandet, tex till Norrköping från Åby, Finspång och Söderköping. 

Tillsammans med Norrköpings kommun och Region Östergötland deltar vi i projektet Framtidens resor i Norrköping. Projektet ska ta fram ett samlat nätverk för gång, cykel och kollektivtrafik och ska skapa ökad tillgänglighet, framkomlighet och kortare restider. Projektet pågår fram till augusti 2018 med siktet inställt på nytt resecentrum och Ostlänken.

Linje 410 – Finspång-Svärtinge-Norrköping

Linjen har idag två alternativa sträckningar i Finspång där den ena börjar i Mellangrind och den andra vid Tunnlandsvägen. Det är få resenärer längs med stråket Tunnlandsvägen-Torstorpsvägen-Skördevägen och från december tas denna del av linjesträckningen bort. Bussarna på linjen kommer istället att enbart att starta och sluta vid Mellangrind.

Linje 412 – Svärtinge-Norrköping

Bussarna på linjen stannar inte längre vid tätortshållplatserna vid Norrköpings Resecentrum eftersom de behövs för tätortstrafiken. Linje 412 stannar istället enbart vid hållplatserna för landsbygdstrafiken.

Linje 414 – Finspång-Hällestad-Skönnarbo

Avgången kl. 07:45 från Finspångs station på vardagsmorgnar blir tidigarelagd till 07:35. På helgerna trafikeras Borggård endast i riktning mot Finspång på morgonen och från Finspång på eftermiddagen.

Linje 416 – Finspång-Rejmyre

Flera justeringar har gjorts för att skapa bättre anslutningar på morgon och på eftermiddagar i Vistinge. Linjen kommer att gå till Nyhemsskolan före Bergska gymnasiet på morgonen.

Linje 417 – Finspång-Lotorp-Igelfors

Bussarna stannar vid hållplatserna Bävervägen och Mandelblomsvägen på morgonturen. Den tidigare förlängningen av linjen från Finspång station mot Bergska skolan klockan 07:36 är borttagen. Det går i istället att åka med linje 414.

Linje 420 – Åby-Norrköping

För att snabba upp trafiken för linje 420 kör bussarna Stockholmsvägen istället för Ståthögavägen och stannar därmed inte längre vid hållplatserna Växelgatan eller Teknikhuset.

Bussarna på linjen går inte längre via Jursla industriområde. Det gör istället linje 436.

Linje 429 – Norrköping-Braviken

Ändrade, mer jämna avgångstider samt en extra avgång på förmiddagen och en på kvällen.

Linje 430 - Åby-Norrköping

I dagsläget körs en nattavgång tur och retur till Simonstorp på fredagar och lördagar. Från 10 december körs denna endast till Åby då det är på denna sträcka de allra flesta reser. Ändringen gör att ytterligare en nattavgång till Åby kan läggas till, kl. 01:20.

På vardagsmorgnar sker en ändring för vilken avgång som körs från Simonstorp - från december är det avgången klockan 07:17 istället för 07:32.

Linje 432 - Krokek-Norrköping

Bussarna på linjen stannar inte längre vid hållplatsen Tenngatan och trafikerar inte längre Jursla på de avgångar där detta sker. Ändringen gör att linjen går rakare och snabbare till Norrköping. Linje 430 får några fler avgångar för att ersätta de som gått via Tenngatan och Jursla på 432.

Linje 436 – Hults bruk-Norrköping

Linjen börjar köra via Jursla Industriområde och alla avgångar börjar på Norrköpings Resecentrum. Bussarna på linjen stannar inte längre på hållplatserna Loddbyvägen eller Hultdalsskolan.

Linje 440, 441, 442 och 444 – Vikbolandet-Norrköping

Du som reser till centrala Norrköping får mycket kortare restid och fler avgångar att välja mellan. För att göra linjerna mer enhetliga och för att kunna snabba upp resorna för de allra flesta, tar vi bort några varianter av linjesträckningarna.

  • Samtliga linjer från Vikbolandet slutar köras via Hageby på de avgångar på morgonen där denna variant finns. Du som önskar resa till Hageby kan byta till spårvagn linje 2 vid Söder Tull. 
  • Avgångarna på linje 442 flyttas över till linje 440. Den linjen går dock inte till Vrinnevisjukhuset så du som önskar resa dit kan byta till linje 112, 115 eller 117 vid Söder Tull. Förändringen innebär att linjenumret 442 försvinner. 
  • Linje 440 och 441 stannar inte längre vid Vikbolandsskolan i Östra Husby. Bussen stannar dock vid Östra Husby centrum eller Östra Husby posten dit det är knappt 400 meters gångväg. 
  • Linje 440 stannar inte längre vid hållplatsen Häradshammars vändplats eller vid vändslingan vid Kättinge. 
  • Linje 440 och 444 slutar trafikera hållplatsen Rosendal i Ljunga
  • Linje 441 slutar trafikera hållplatsen Kuddby, Idala
  • Linje 444 får nya avgångar - klockan 08:21 från Djurön och klockan 17:20 från Norrköping.

Linje 450 – Söderköping-Norrköping

För att snabba upp trafiken mellan Söderköping och Norrköping kommer det från 10 december inte att vara möjligt att resa enbart inom Norrköpings tätort på denna linje. Bussen kommer bara att släppa av avstigande på vägen genom Norrköping i norrgående riktning och bara tillåta påstigande i södergående riktning, mot Söderköping. Det betyder att det inte går att kliva på bussen på väg in till Norrköping från hållplatserna Trumpetaregatan, Hyvlaregatan, Hageby centrum, Hageby vårdcentral och St Johannes kyrka. För resor på denna sträcka finns spårvagnslinje 2.

Linjen kommer trafikera Kullborg på samtliga avgångar och även stanna vid hållplatsen S:t Olofsgatan.

(Texten uppdaterades 29.11.17)

Linje 452 – S:t Anna-Söderköping

På grund av att det är mycket få resenärer som reser till och från hållplatserna S:t Anna skola och Stenbrinken slutar bussarna på linjen att gå till dessa hållplatser. En annan ändring är att det blir ytterligare en avgång till Mogata kring klockan 17.

Linje 457 – Söderköping-Norrköping

För att snabba upp trafiken till centrala Norrköping går inte längre bussarna på linjen till Vrinnevisjukhuset. Det går dock att kliva av vid hållplatsen Kättsätter ute på Gamla Övägen som ligger ca 350 meters gångväg från sjukhuset.

Linjen går alltid via Kullborg vilket skapar mer trafik för detta område.

Linje 464 – Valdemarsvik-Gryt

Bussarna på linjen stannar inte längre vid Folketshusplan. Det innebär att elever från Vammarskolan får använda hållplatsen Ångbåtskajen som ligger cirka 650 meter gångväg från skolan.

Linje 471 – Östra Ryd-Söderköping

På grund av att det är väldigt få som använder hållplatsen Broby skola tas denna bort och linjen rätas ut. Hållplatsen Östra Rydsvägen ligger ca 700 meters gångväg därifrån.

Linje 486 – Norrköping-Eksund

Linjen börjar från 10 december alltid på Norrköpings Resecentrum. Bussarna stannar dessutom vid hållplatsen Gymnastikgatan. Avgången som tidigare avgått 08:03 avgår från 10 december istället klockan 07:50.

Linje 781 och 776A (Skärgårdstrafik)

Avgångarna har sett över för att passa busstrafikens nya tider.

Hållplatser som läggs ner 

Här ser du en lista på alla hållplatser som läggs ner den 10 december.