Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Linköping med omnejd

Bättre trafik till Harvestad och Sturefors

Idag går linje 565 till Sturefors och vissa avgångar på linje 566 fortsätter till Bestorp och Brokind. Linje 568 har en annan sträckning inne i Linköping. Sturefors och Harvestad växer kraftigt och behovet av mer busstrafik är stort. I augusti görs därför följande förändringar:

  • Linje 565 behåller samma sträckning som idag och får betydligt fler avgångar.
  • Linje 566 kommer inte längre att gå in i Sturefors. Ändringen görs för att snabba upp resandet. Linjen stannar dock vid hållplatsen Klampenborg vid norra infarten av Sturefors samt vid Vist vägkors vid södra infarten. Antalet avgångar med linje 566 blir något färre än tidigare, men samtliga går till Brokind.
  • Linje 568 försvinner och trafiken förs över till linje 565 och 566.

Fler avgångar till Ekängen

Linje 507 får fler avgångar på sträckan Roxtuna-Ekängen-Linköping. Linjen fortsätter inte till Östgötagatan efter Resecentrum. För vidare resa dit går det att byta till linje 12 eller 240.

Byte vid resecentrum för skolelever

En avgång på morgonen med linjerna 539, 555 och 566 körs idag via Drottninggatan-Östgötagatan-Vasavägen. Samtliga bussar kommer från och med i höst istället köra ordinarie färdväg via Köpmansgränd. Anledningen är framkomlighetsproblem i samband med byggarbeten vid p-huset Akilles. Skolelever till exempel till Folkungaskolan, Internationella Engelska skolan, Berzelius- och Katedralskolan kan istället åka till resecentrum och byta till linje 12 eller 240, eller gå från Köpmansgränd.

Linje 240

Linje 240 som går från Hjulsbro och Ekholmen till Östgötagatan, kommer att börja köra via Resecentrum. Dessutom tillkommer flera avgångar som enbart körs mellan Resecentrum och Länsstyrelsen för att fånga upp skolelever som kommer med bussar från andra områden.

Linköpings resecentrum

Några linjer får förändrade hållplatslägen på Resecentrum i Linköping. Se de nya lägena här eller sök din resa i reseplaneraren.

Höstens kartor

I den interaktiva kartan ovan är höstens tidtabellperiod förvald. För att se linjesträckningar mm för en annan tidtabellperiod, klicka på "Större karta" följt av kugghjulet i kartan.