Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Tillgänglighet

Våra fordon är tillgänglighetsanpassade, med lågt insteg, plats för rollator och rullstol, audivisuella hållplatsutrop och utrustade med rullstolsramp. Du som har en funktionsnedsättning har också företräde till vissa reserverade sittplatser. Behöver du hjälp med att komma på eller av ska föraren, eller annan ombordpersonal om det finns, vara behjälplig.

Fordon

Tätortsbussar

Tätortsbussarna är så kallade låggolvsbussar vilket betyder att det inte finns några nivåskillnader i bussen. Du kan gå på och av framme hos föraren och i de bakre dörrarna. Rullstolsrampen ska klara en belastning på 300 kg.

Spårvagnar

Spårvagnslinjerna 2 och 3 har låggolv eller en låggolvsdel med lågt insteg i mitten av vagnen.

Landsbygdsbussar

Landsbygds- och expressbussarna har lågt golv, vilket betyder att du kan komma på och av både via den främre och den bakre dörren.

Östgötapendeln

Östgötapendeln är väl tillgänglighetsanpassad, med låga insteg, breda gångar och rejält svängrum på toaletten. Om du behöver assistans/ledsagning för att komma ombord på tåget ringer du till 076-798 02 12. Du behöver föranmäla behov av assistans senast en timme innan du ska resa och om du ska resa innan klockan 07.00 måste du ringa dagen innan.

Stationer

Ingen av de stationer som Östgötatrafiken trafikerar idag är fullt tillgänglighetsanpassade. Stationerna ägs av fler olika parter som ansvarar för olika delar av stationsområdet. Stationshusen i Linköping, Norrköping, och Mjölby ägs och förvaltas av Jernhusen AB. Klicka på respektive ort för att se information om tillgänglighet. I Motala ägs stationshuset däremot av Motala kommun. Information saknas på Motala kommuns webbplats om tillgänglighet.

Trafikverket äger idag perronger, tunnlar och annan infrastruktur vid de stationer som Östgötatrafiken trafikerar med Östgötapendeln. Östgötatrafiken saknar idag uppgift om i vilken utsträckning dessa stationer är tillgänglighetsanpassade. Informationen beträffande på vilket sätt och i vilken utsträckning som dessa stationer är tillgänglighetsanpassade kommer uppdateras fortlöpande när dessa uppgifter görs tillgängliga av Trafikverket.

Hållplatser

De hållplatser som Östgötatrafiken trafikerar med buss är i stor utsträckning tillgänglighetsanspassade. Att en hållplats är tillgänglighetsanpassad innebär att hållplatsen är försedd med:

  • 17 cm hög kantsten
  • Taktila ledstråk
  • Kontrastmarkering

Vilka hållplatser som är tillgänglighetsanpassade ser du i hållplatsbandet på förstasidan i våra pdf-tidtabeller. En tillgänglighetssymbol visas för de hållplatser som är tillgängliga.