Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Sjukresor till annat landsting

Du som reser till annat landsting/region för vård kan få ersättning för delar av resekostnaden om den sker med billigast möjliga färdsätt. Du betalar själv 80 kronor per enkelresa och får ersättning för kostnader utöver detta. Resa med egen bil ersätts med 1,85 kronor per kilometer. I vissa fall kan du även få ersättning för övernattningskostnader, dock inte för parkerings- bro- och/eller tullavgifter.

Du kan få sjukreseersättning för resor till vård i annat landsting/region om du har fått en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss från Region Östergötland. Du kan däremot inte få ersättning om du själv har valt att söka vård utanför länet genom valfrihetsremiss. 

Läs mer på 1177.se

Du ansöker om sjukreseersättning till: 
Sjukresor
Östgötatrafiken
Box 1550
581 15
Linköping

Ansökan ska bestå av ett intyg från den vårdgivare som du som patient har remitterats till. Intyget ska innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer/födelsenummer, datum för vårdbesöket samt eventuella biljetter, i original, eller uppgifter om hur många kilometer du kört med egen bil. 

Inga kontouppgifter hanteras på sjukresekontoret. Utbetalning sker till patientens personnummer via Swedbanks Utbetalningsservice SUS. Du kan registrera att utbetalningarna går till din bank via www.swedbank.se/kontoregister