Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Betalning

Så här betalar du för färdtjänst

Enkelbiljett

Enkelbiljetten betalas kontant eller med betalkort till föraren. För längre resor tillkommer zontillägg. Vid returresa behöver du lösa en ny biljett.

Dygnsbiljett 

Dygnsbiljetten är giltig i hela länet. Du laddar den på färdtjänstkortet eller köper den direkt i fordonet på samma sätt som enkelbiljetten. Du får då biljetten i form av ett papperskvitto. Dygnsbiljetten är även giltig i allmän kollektivtrafik i hela Östergötland under giltighetstiden.

Periodbiljett

Om du reser mycket tjänar du på att ladda en periodbiljett som finns för 30 dagar eller ett helt år. Det gör du på kundcenter i Linköping eller Norrköping, hos våra försäljningsombud eller i vår webbutik.

Periodbiljetterna finns i tre varianter:

  • Länsbiljett gäller för resor i hela länet.
  • Närområdesbiljett gäller i ett närområde kring Linköping, Norrköping Motala, Mjölby, Åtvidaberg, Valdemarsvik eller Ödeshög.
  • Tätortsbiljett gäller i någon av tätorterna Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och Åtvidaberg.

Obs! Periodbiljetterna måste laddas på ditt färdtjänstkort för att du ska kunna använda dem för resor med färdtjänsten.

Priser

Biljettpriserna är desamma som i den ordinarie kollektivtrafiken. Som färdtjänstberättigad omfattas du av seniorrabatten oavsett din ålder. Den enda skillnaden är zonindelningen, där vi i färdtjänsten utgår från påbörjad 5 kilometer.

Så här betalar du för en sjukresa

En sjukresa kostar 80 kronor per enkelresa och betalas med kort eller kontanter direkt till föraren. Följeslagare reser gratis om intyg från vårdgivare finns. Högkostnadsskyddet gör att du under varje 12-månadersperiod bara behöver betala för 22 enkelresor. Om du vill använda högkostnadsskyddet behöver du själv informera din handläggare på kommunen eller meddela beställningscentralen när du ringer och beställer din sjukresa.  

Sjukreseersättning

Du som reser till annat landsting/region för vård kan få ersättning för delar av resekostnaden om den sker med billigast möjliga färdsätt. Du betalar själv 80 kronor per enkelresa och får ersättning för kostnader utöver detta. Resa med egen bil ersätts med 1,85 kronor per kilometer. I vissa fall kan du även få ersättning för övernattningskostnader, dock inte för parkerings- bro- och/eller tullavgifter.

Du kan få sjukreseersättning för resor till vård i annat landsting/region om du har fått en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss från Region Östergötland. Du kan däremot inte få ersättning om du själv har valt att söka vård utanför länet genom valfrihetsremiss. 

Du ansöker om sjukreseersättning till:
Sjukresor
Östgötatrafiken
Box 1550
581 15
Linköping

Ansökan ska bestå av ett intyg från den vårdgivare som du som patient har remitterats till. Intyget ska innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer/födelsenummer, datum för vårdbesöket samt eventuella biljetter, i original, eller uppgifter om hur många kilometer du kört med egen bil.