Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Nu har 20 000 fler östgötar fått riktigt bra kollektivtrafik

I juni startade vår satsning på flera viktiga pendlingsstråk i östra Östergötland. Både vi och miljön vill nämligen att fler ska resa hållbart.  

Satsningen berör ett antal busslinjer mellan Norrköping, Krokek, Söderköping och Finspång samt omkringliggande orter som Västra Husby och Östra Ryd. Här har några nya linjer lanserats, andra har rätats ut och fått färre stopp, vilket kortar restiderna markant. Även i Skärblacka, Kimstad och Norsholm har vissa linjer dragits om.

Mer trafik där många reser

När vi utvecklar vår trafik är det alltid med hållbarhet i fokus. Det är när vi reser tillsammans som koldioxidutsläppen minskar. Genom att koncentrera trafiken till större knutpunkter kan vi nå många fler och dessutom erbjuda fler och tätare avgångar.

Varje resa räknas

Med den insats som gjorts nu har ytterligare cirka 20 000 personer fått tillgång till riktigt bra kollektivtrafik. På sikt kan det innebära upp till 70 000 fler resor per år. I en hållbar framtid räknas varje resa. Vi hoppas att vi kan räkna med dig.

Sök din resa

Linjernas nya sträckor är redan införda, och från den 15 augusti gäller även de tätare avgångarna. Du kan söka din resa här på webben eller i vår app. Mer övergripande beskrivningar av linjerna får du genom att klicka på din ort/ditt område i listan nedan.

Närtrafik, ett närmare alternativ

Samtidigt som vi kan erbjuda en betydligt bättre trafik för väldigt många fler, är vi medvetna om att en del får ett begränsat utbud. I vissa fall kan närtrafiken vara ett alternativ.