Tack för att du visar hänsyn. Håll avstånd till varandra, undvik trängsel ombord och vid på- och avstigning. Om möjligt, res utanför peaken.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Varför ändrar vi linjenätet?

Vi jobbar ständigt med att göra vår trafik så attraktiv som möjligt för så många som möjligt. För om fler väljer att resa kollektivt är målet om en mer hållbar framtid snart inom räckhåll.

Hållbara resor

Region Östergötland har högt uppsatta mål gällande andelen hållbara resor i vårt län. Syftet med de förändringar som nu görs är att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv för fler östgötar och leda i riktning mot målet.

Ett bättre alternativ

För att kollektivtrafiken ska locka nya och fler kunder krävs ett enkelt trafiksystem, ett bra utbud och snabba resor. Annars är det svårt att vara ett tillräckligt bra alternativ till bilen.

Det var över tio år sedan det gjordes en större översyn av hela vår trafik i Linköping och Norrköping. Städerna har växt, nya bostadsområden har tillkommit och människor reser till andra platser i dag. Därför behöver trafiken anpassas. 

Resandeutveckling

I båda städerna har det gjorts omfattande analyser för att identifiera trafikflöden och de stora målpunkterna, det vill säga områden dit kunderna oftast reser. Särskilt i Linköping har resandeutvecklingen varit stor och det råder numera platsbrist på flera av stadens mest populära busslinjer i rusningstid.

Utbudsökning

I och med det nya upplägget som träder i kraft den 15 juni kommer utbudet av trafik att öka cirka 28 procent i Linköping och cirka 18 procent i Norrköping. Detta är beräknat i så kallade ”trafik-kilometer”, det vill säga hur mycket bussarna och spårvagnarna kör. På så vis hoppas vi kunna lösa de utmaningar som uppstått i trafiken under senare år, och samtidigt öka det hållbara resandet i båda städerna.

OBS! Eftersom vi reducerar trafiken under sommaren kommer utbudsökningen att upplevas först till höstens tidtabeller.