Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Nya linjenummer och utökade stadszoner i Norrköping

Så här förändrades stadstrafiken i Norrköping den 15 juni. Först hittar du övergripande information om upplägg, linjer och hållplatser. Det följs av mer detaljerad information om områden och hållplatser.

I Norrköpings stadszon har flera linjer fått nya nummer och delvis nya sträckningar. Bland annat ingår nu Åby/Jursla i stadszonen. Vi har ökat turtätheten där många reser och även förkortat restiden genom rakare körvägar. Utbudet kvällstid har dessutom utökats med senarelagda sista avgångar. På grund av sommartrafiken kommer dock de största utbudsökningarna ske först i höst. I reseplaneraren hittar du alltid aktuella avgångstider.

Stomlinjerna i Norrköping, det vill säga spårvagnslinjerna 2 och 3, finns kvar men har snabbats upp genom hållplatsändringar. Lokallinjerna 10-13 har ersatt linjerna 115, 116, 117 och 119. De har delvis fått nya sträckningar och ett utökat antal avgångar. Stom- och lokalinjerna har kompletterats av linje 20 och 21, som fokuserar på arbets- och studiependling. Linjerna har ersatt linjerna 112 och 113.

Inzoomad del av Norrköpingskartan

Linjer och hållplatser som ändrats

Många linjesträckningar har rätas ut och förenklats för att snabba upp restiderna. Det innebär i sin tur att vissa hållplatser har tagits bort. I de allra flesta fall kan vi hänvisa till närliggande hållplatser, se skyltning på plats eller sök via vår interaktiva karta. Några linjer har tagits bort, dels på grund av få resande, dels för att nya linjer täcker upp. Linjerna 430 och 436 trafikerar inte längre Norrköpings resecentrum, utan stannar i Åby. Här sker byte till de nya stadslinjerna 11 och 12 för vidare färd mot centrum.  

Vad händer med trafiken i din stadsdel?

Förutom nya linjenummer rör de största förändringarna i Norrköpings linjenät bland annat Åby och Jursla, som nu blivit en del av stadstrafiken. Även Lindö trafikeras av en ny stadslinje, som delvis fått en annan sträckning än linje 116 hade. Mer detaljerad information hittar du genom att klicka på områdesnamnen nedan.