Tack för att du visar hänsyn. Håll avstånd till varandra, undvik trängsel ombord och vid på- och avstigning. Om möjligt, res utanför peaken.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Nya linjenummer och utökade stadszoner i Norrköping

Så här ändras stadstrafiken i Norrköping den 15 juni. Först hittar du övergripande information om upplägg, linjer och hållplatser. Det följs av mer detaljerad information om områden och hållplatser.

I Norrköpings stadszon får flera linjer nya nummer och delvis nya sträckningar. Bland annat kommer Åby/Jursla nu att ingå i stadszonen. Vi ökar turtätheten där många reser och kortar även upp restiden genom rakare körvägar. Utbudet ökar även kvällstid, med senarelagda sista avgångar. På grund av sommartrafiken kommer dock de största utbudsökningarna ske först i höst. I reseplaneraren hittar du alltid aktuella avgångstider.

Stomlinjerna i Norrköping, det vill säga spårvagnslinjerna 2 och 3, finns kvar men snabbas upp genom hållplatsändringar. Lokallinjerna 10-13 ersätter nuvarande 115, 116, 117 och 119. De får delvis nya sträckningar och ett utökat antal avgångar. Stom- och lokalinjerna kompletteras av linje 20 och 21, som fokuserar på arbets- och studiependling. Linjerna ersätter nuvarande 112 och 113.

Inzoomad del av Norrköpingskartan

Linjer och hållplatser som ändras

Många linjesträckningar rätas ut och förenklas för att snabba upp restiderna. Det innebär i sin tur att vissa hållplatser tas bort. I de allra flesta fall kan vi hänvisa till närliggande hållplatser, se skyltning på plats eller sök via vår interaktiva karta. Några linjer tas bort, dels på grund av få resande, dels för att nya linjer täcker upp. Linjerna 430 och 436 kommer inte längre att trafikera Norrköpings resecentrum, utan stanna i Åby. Här sker byte till de nya stadslinjerna 11 och 12 för vidare färd mot centrum.  

Vad händer med trafiken i din stadsdel?

Förutom nya linjenummer rör de största förändringarna i Norrköpings linjenät bland annat Åby och Jursla, som nu blir en del av stadstrafiken. Även Lindö kommer att trafikeras av en ny stadslinje, som får en delvis annan sträckning än nuvarande linje 116. Mer detaljerad information hittar du genom att klicka på områdesnamnen nedan.

För att se linjens nya sträckning klickar du på linjenumret och ändrar tidsperiod i kartan till Sommar 2020.