Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Förändringarna i Linköping

Så här förändrades stadstrafiken i Linköping den 15 juni. Först hittar du övergripande information om upplägg, linjer och hållplatser. Det följs av mer detaljerad information om områden och hållplatser.

I stora drag innebär satsningen i Linköping att linjeutbudet och antalet avgångar ökat på sträckor där många reser, exempelvis i Tornby, Berga och Skäggetorp. Flera linjer har även fått senare kvällstrafik alla dagar. Ekängen och Sturefors har integreras i stadstrafiken, vilket innebär både bättre trafikutbud och billigare resor. På grund av sommartrafiken kommer dock de största utbudsökningarna ske först i höst. I reseplaneraren hittar du alltid aktuella avgångstider.

Det nya linjeupplägget är bättre anpassat efter hur Linköping ser ut idag. Stomlinjerna – nummer 1 till 6 – är raka, snabba linjer med täta avgångar. Lokallinjerna – nummer 10 till 18 – täcker in övriga områden i staden. Som komplement finns också pendlingslinjerna 20, 21, 22, 23 samt servicelinje nr 26.

Inzoomad del av kartan över Linköping

Linjer och hållplatser som ändrats

Många linjesträckningar har rätas ut och förenklats för att snabba upp restiderna. Det innebär i sin tur att vissa hållplatser tagits bort. I de allra flesta fall kan vi hänvisa till närliggande hållplatser, se skyltning på plats eller sök via vår interaktiva karta. Några linjer har tagits bort, dels på grund av få resande, dels för att nya linjer täcker upp.

Vad har hänt med trafiken i din stadsdel?

De största förändringarna i Linköpings linjenät rör bland annat Ekängen och Sturefors, som nu blivit en del av stadstrafiken. Skäggetorp och Tornby trafikeras av en helt ny linje, och Malmslätt har fått en ny linje som innebär tätare turer. Mer detaljerad information hittar du genom att klicka på områdesnamnen nedan.