Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Överklaga tilläggsavgift

Om du fått en tilläggsavgift och anser att den ställts ut trots att du hade en giltig biljett eller på andra felaktiga grunder så kan du överklaga på två sätt. Antingen skickar du din överklagan som e-post till biljettkontroll@ostgotatrafiken.se eller så skriver du ett brev och skickar det till:

AB Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

En överklagan kan göras inom 10 dagar räknat från då tilläggsavgiften skrevs ut. Det är viktigt att du nämner vilket nummer din tilläggsavgift har. Du hittar numret överst på blanketten och det inleds alltid med ÖT följt av fem siffror.

OBS! När du har överklagat en tilläggsavgift ska du avvakta med betalning till dess du fått svar med ett beslut från oss.