Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Pressmeddelanden 2018

6 december - Sortiment och priser i kollektivtrafiken 2019

Idag beslutade Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden (TSN) om sortimentet och priserna som kommer att finnas i det nya biljett- och betalsystem som Östgötatrafiken just nu håller på att utveckla tillsammans med Skånetrafiken och Blekingetrafiken. Östgötatrafiken planerar att påbörja implementationen av det nya biljett- och betalsystemet under 2019.

Läs hela pressmeddelandet

28 juni - Minskad peak leder till bättre kollektivtrafik

Genom att flytta skolstarten för gymnasieungdomar med så lite som 30 minuter kan kollektivtrafiken planeras bättre och generera över 1 miljon fler hållbara resor. Ämnet tas upp till diskussion av Östgötatrafikens vd Sofia Malander under ett seminarium på Almedalen den andra juli.

Läs hela pressmeddelandet

15 juni - Jonas Bruce ny trafikchef på Östgötatrafiken

Jonas Bruce tillträder rollen som trafikchef på Östgötatrafiken den 1 september. 

Läs hela pressmeddelandet

16 mars - Tre länstrafikföretag går samman om biljettsystem

Blekingetrafiken, Skånetrafiken och Östgötatrafiken tecknar samarbetsavtal om ett gemensamt biljettsystem. Biljettsystemet bygger på det nya system som Skånetrafiken nyligen har introducerat och som fungerar enligt den nya nationella standard som tagits fram för försäljning och validering av biljetter för kollektivtrafik. Det gör att det blir enklare att resa kollektivt och det skapar också viktiga förutsättningar för att dela kostnader.

Läs hela pressmeddelandet

6 mars - Östgötatrafikens kunder är nöjda med sin resa

80 procent av Östgötatrafikens kunder är nöjda med sin senaste kollektivtrafikresa. Detta framgår i Kollektivtrafikbarometerns årsrapport för 2017, en stor kvalitets- och attitydundersökning som görs i kollektivtrafikbranschen i syfte att följa utvecklingen av kundernas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Läs hela pressmeddelandet

22 januari - Över 30 miljoner resor med Östgötatrafiken

Under 2017 passerade antalet resor med Östgötatrafiken 30 miljonersgränsen. Närmare bestämt gjordes 30,4 miljoner resor i länets kollektivtrafik, vilket är en ökning med 750 000 resor eller 2,5% jämfört med året innan.

Läs hela pressmeddelandet