Ladda resekortet i webbutiken i god tid före din resa. Läs mer om orsaken till detta

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Pressmeddelanden 2015

18 december - Förvaltningrätten ger ÖstgötaTrafiken rätt

Efter att ÖstgötaTrafiken i september meddelade tilldelningsbeslut i de tre upphandlingarna av landsbygdstrafik i västra, mellersta och östra Östergötland inkom sammanlagt sju överprövningar. Nu har dom meddelats i dessa sju mål, varav fem mål sammanlagts i två och Förvaltningsrätten går på ÖstgötaTrafikens linje i samtliga domar.

Läs hela pressmeddelandet

16 december - Prisjusteringar från 1 februari 2016

Den långsiktiga politiska målsättningen är att hälften av kostnaderna för länets kollektivtrafik ska täckas av biljettintäkter. Idag finansieras kollektivtrafiken till ca 60 % av skattemedel och ca 40 % av biljettintäkter. Således behöver biljettpriserna årligen ses över och trafiken hela tiden effektiviseras, moderniseras och utvecklas för att locka fler att åka kollektivt.

Läs hela pressmeddelandet

17 september - Landsbygdsupphandlingen avgjord

Intresset för ÖstgötaTrafikens senaste trafikupphandling har varit stort. Drygt 20 olika anbudsgivare lämnade in anbud på att få köra delar av landsbygdstrafiken i västra, mellersta och östra Östergötland. Nu är resultatet av upphandlingen klart och bland vinnarna finns såväl nya som redan etablerade aktörer.

Läs hela pressmeddelandet

26 maj - Expressbusstrafiken blir miljövänligare

Östergötland har redan idag en tätposition i Sverige när det gäller andelen fordon i den allmänna kollektivtrafiken som drivs med förnyelsebara drivmedel. Nu blir kollektivtrafiken ännu miljövänligare då entreprenören eBuss byter drivmedel från diesel till HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) i samtliga 67 bussar i expressbusstrafiken. eBuss är ett samarbete mellan Bliva, Ringarums linjetrafik och StångåBuss.

Läs hela pressmeddelandet