Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Pressmeddelanden 2015

18 december - Förvaltningrätten ger ÖstgötaTrafiken rätt

Efter att ÖstgötaTrafiken i september meddelade tilldelningsbeslut i de tre upphandlingarna av landsbygdstrafik i västra, mellersta och östra Östergötland inkom sammanlagt sju överprövningar. Nu har dom meddelats i dessa sju mål, varav fem mål sammanlagts i två och Förvaltningsrätten går på ÖstgötaTrafikens linje i samtliga domar.

Läs hela pressmeddelandet

16 december - Prisjusteringar från 1 februari 2016

Den långsiktiga politiska målsättningen är att hälften av kostnaderna för länets kollektivtrafik ska täckas av biljettintäkter. Idag finansieras kollektivtrafiken till ca 60 % av skattemedel och ca 40 % av biljettintäkter. Således behöver biljettpriserna årligen ses över och trafiken hela tiden effektiviseras, moderniseras och utvecklas för att locka fler att åka kollektivt.

Läs hela pressmeddelandet

17 september - Landsbygdsupphandlingen avgjord

Intresset för ÖstgötaTrafikens senaste trafikupphandling har varit stort. Drygt 20 olika anbudsgivare lämnade in anbud på att få köra delar av landsbygdstrafiken i västra, mellersta och östra Östergötland. Nu är resultatet av upphandlingen klart och bland vinnarna finns såväl nya som redan etablerade aktörer.

Läs hela pressmeddelandet

26 maj - Expressbusstrafiken blir miljövänligare

Östergötland har redan idag en tätposition i Sverige när det gäller andelen fordon i den allmänna kollektivtrafiken som drivs med förnyelsebara drivmedel. Nu blir kollektivtrafiken ännu miljövänligare då entreprenören eBuss byter drivmedel från diesel till HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) i samtliga 67 bussar i expressbusstrafiken. eBuss är ett samarbete mellan Bliva, Ringarums linjetrafik och StångåBuss.

Läs hela pressmeddelandet