Ukrainska flyktingar i Östergötland

Jobbar du på en myndighet eller organisation som hjälper nyanlända flyktingar och har frågor kring kollektivtrafiken?

Kontakta vår kundtjänst på 0771-21 10 10.