Tack för att du visar hänsyn. Håll avstånd till varandra och undvik trängsel. Om det är svårt att hålla avstånd på en specifik avgång så försök välja en annan avgång eller, om möjligt, välj att cykla och gå istället för att åka med kollektivtrafiken.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Sortiment och priser i kollektivtrafiken 2019

Idag beslutade Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden (TSN) om sortimentet och priserna som kommer att finnas i det nya biljett- och betalsystem som Östgötatrafiken just nu håller på att utveckla tillsammans med Skånetrafiken och Blekingetrafiken. Östgötatrafiken planerar att påbörja implementationen av det nya biljett- och betalsystemet under 2019.

Tidigare i år beslutade politikerna att det nya biljettsystemets prismodell ska bygga på fyra zonstorlekar istället för dagens drygt 300 zoner. Den nya prismodellen blir enklare och mer transparent för kunderna. Priserna bygger på storleken på det geografiska område (zon) som kunden vill kunna resa i. Zonstorlekarna som kunderna kommer att kunna välja mellan är 0–8 km, upp till 20 km, upp till 30 km eller resor i hela länet. Därutöver kommer det att finnas så kallade stadszoner för Linköping, Norrköping och Motala.

Dagens biljettsortiment med enkelbiljett, dygnsbiljett, 30-dagarsbiljett och årsbiljett kommer att behållas i det nya biljettsystemet. En nyhet som införs från tidtabellsskiftet i juni 2019 är en så kallad skärgårdsbiljett för enkelresor i skärgården. Skärgårdsbiljetten får samma pris som en biljett i Närtrafiken (serviceresor för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik och som har mer än 2 km till närmaste hållplats).

När det nya biljettsystemet börjar lanseras under 2019 kommer det nuvarande (gamla) systemet att finnas kvar parallellt under en period. Priserna från den 1 februari 2019 i det nuvarande biljettsystemet kommer att följa med in till den nya biljettstrukturen. De biljettyper som finns i både det nuvarande (gamla) och i det nya biljettsystemet, exempelvis resor upp till 8 km och inom en stadszon (dessa resor motsvarar dagens tätortsbiljett) samt resor i hela länet (motsvarar dagens länsbiljett) kommer att ha samma pris i båda biljettsystemen.