Sommartidtabell i skärgårdstrafiken 1 maj

Den 1 maj börjar sommartidtabellen i skärgårdstrafiken att gälla.

Mer information om skärgårdstrafiken och de tidtabeller som gäller från 1 maj hittar du på informationssidorna om skärgårdstrafiken.

Kollektivtrafiken i skärgården har en sommartidtabell och en vintertidtabell där bytet av tidtabell inte sker samtidigt som i vår övriga trafik.