Skärgårdstrafiken går över till sommartidtabell 1 maj

Under sommaren kör vi fler avgångar i skärgårdstrafiken till följd av ett ökat resande.

Skärgårdstrafiken har två olika tidtabellsperioder. En för sommar och en för vinter. Den 1 maj går vi över till sommartidtabellen och den finns tillgänglig nu. Mer information om skärgårdstrafiken finns på informationssidorna om skärgårdstrafiken.

Nytt utseende på tidtabellerna

Vi har bytt upplägg på tidtabellerna för att uppfylla de krav som finns på tillgänglighet i våra digitala kanaler. Det nya upplägget gör det bland annat möjligt för blinda med skärmläsare att få tidtabellen uppläst.