Satsningar stadstrafiken i juni 2020

I samband med att det blir nya tidtabeller den 15 juni gör vi stora satsningar i stadstrafiken i Norrköping och Linköping.

Fler avgångar

Antalet körda kilometer kommer att öka med cirka 28 procent i Linköping och 18 procent i Norrköping. Dessutom kommer det bli fler avgångar på flera linjer. I Linköping är det framför allt under högtrafik, alltså då som flest reser med oss, och på kvällar och nätter som det kommer bli fler avgångar. I Norrköping är det mitt på dagen, samt på kvällar och nätter som turerna ökar.

Utökade stadszoner

I Linköping utökas stadszonen med Sturefors och Ekängen och i Norrköpings utökas stadszonen med Åby och Jursla. Det innebär att det blir fler avgångar till och från dessa områden och att det går att resa på en stadszonsbiljett.

Enkelt trafiksystem

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och locka nya och fler kunder krävs ett enkelt trafiksystem, ett bra utbud och snabba resor. I både Linköping och Norrköping har det gjorts omfattande analyser för att identifiera de områden som många reser till. Resultatet innebär att ett antal linjer får ändrade färdvägar, fler avgångar och att hållplatser glesas ut i några områden för att medelhastigheten ska öka.

Större översyn till följd av växande städer

Det var över tio år sedan det gjordes en större översyn av hela trafiken i Linköping och Norrköping. Städerna har växt, nya bostadsområden har tillkommit och människor reser till andra platser i dag. Därför behöver trafiken anpassas. I samband med att det blir nya tidtabeller 15 juni träder också nya trafikavtal i kraft och då möjliggörs större förändringar.

Nya moderna bussar

I samband med avtalsskiftet byter trafikföretagen ut bussflottan. I de nya bussarna kommer det att erbjudas en högre komfort med mjukare säten, AC, WiFi och USB-laddning. Dessutom introduceras elbussar i båda städerna, 17 i Linköping och två i Norrköping. Elbussarna är mycket tysta och kommer att bidra till en lugnare stadsmiljö. Tillsammans med spårvagnarna i Norrköping kommer en då stor del av stadstrafiken att köras på el. Övriga bussar kommer att köras på biogas.

Hållbara resor

Region Östergötland har högt uppsatta mål gällande andelen hållbara resor i vårt län. De förändringar som nu görs kommer att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för fler östgötar och leda i riktning mot målet.

Mer information och detaljer kommer att presenteras framöver. De nya tidtabellerna släpps i slutet av april.