Res med omtanke!

Regeringen har sedan den 8 december 2021 återinfört ett antal rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid-19. 

Vi fortsätter köra full trafik och uppmanar våra resenärer att resa med omtanke.

Tänk på det här inför din resa

  • Planera din resa i appen.
  • Res utanför högtrafik/rusningstid om du kan.
  • På- och avstigning sker via någon av de bakre dörrarna.
  • Håll avstånd genom att lämna plats vid på- och avstigning.
  • Är du vuxen, använd munskydd vid tillfällen då många reser tillsammans.