Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Nu får 20 000 östgötar ett bättre utbud av kollektivtrafik

Med start den 13 juni stärks kollektivtrafiken i de östra delarna av vårt län. Trafiken som berörs är pendlingsstråken in mot Norrköping. Utbudet kommer att öka kraftigt och förväntas generera närmare 70 000 fler hållbara resor per år.

Drygt 20 000 östgötar får i och med dessa förändringar en förbättrad kollektivtrafik.

Kollektivtrafikens uppdrag är att erbjuda väl fungerande och hållbara resor för så många som möjligt, och att vara ett reellt alternativ till bilen för ännu fler människor än idag. De satsningar som nu görs i landsbygdsområden och stråk runt Norrköping är ett led i arbetet med att skapa ett mer hållbart resande i Östergötland.

– Vi ser att det finns stor potential i området runt Norrköping och genom att
förstärka och förbättra trafiken i de områden där flest människor bor och reser kan fler använda kollektivtrafiken för resor till arbete och studier, säger Sofia Malander, vd Östgötatrafiken.

Satsningen berör främst områden runt Krokek, Skärblacka, Svärtinge, Östra Husby, Västra Husby och Norsholm som får ett förstärkt utbud av kollektivtrafik när sommartidtabellen övergår till den vanliga tidtabellen inför skolstarten i augusti. Även stråken mellan Norrköping och Finspång respektive Norrköping och Söderköping förstärks och får då 15- respektive 20-minuterstrafik.

Förändringen innebär också att några linjer som idag har ett mycket lågt resande tas bort och ersätts med närtrafik, som är en anropsstyrd servicetrafik. Genom att kombinera sitt resande med bil eller cykel till och från hållplatser med ett bra utbud kan även den som bor lite längre från en hållplats få en snabbare resa.

– Vi ser att kombinerad mobilitet blir allt viktigare för att ta tillvara på olika
transportmedels olika fördelar. När fler väljer kollektivtrafik för hela eller delar av sin resa ökar det hållbara resandet, och det gynnar oss alla, oavsett om vi själva reser med kollektivtrafik eller med bil, fortsätter Sofia Malander.

Här kan du läsa mer om satsningarna. I appen och i reseplaneraren går det att söka sin resa och hitta sommartidtabellen. En större informationsinsats i såväl tryckta som digitala kommunikationskanaler börjar under vecka 21.