Påstigning fram i bussen

När Folkhälsomyndigheten tar bort restriktionerna den 29 september blir huvudregeln återigen att påstigning sker genom bussens framdörr.

Under pandemin har Östgötatrafiken tillåtit påstigning genom de bakre dörrarna. I takt med att förarnas skyddsglas kom på plats under våren har framdörrarna öppnats successivt och medgett påstigning i flera dörrar.

Nu är det dags att återgå till det normala flödet, vilket innebär att påstigning sker genom framdörren och avstigning sker genom någon av de bakre dörrarna.

– Från och med att restriktionerna släpps ber vi våra kunder att kliva på genom framdörren. Det ökar säkerheten ombord och ger ett bättre flöde vid på- och avstigning. Vi vill också påminna våra kunder att blippa sin biljett eller sitt betalkort i biljettläsaren, säger Sofia Malander, VD på Östgötatrafiken.

Östgötatrafiken har uppdaterat resevillkoren och förtydligar nu att kunder alltid ska validera/blippa sin biljett, antingen genom att hålla den mot biljettläsaren ombord eller genom att visa den för trafiktjänsteman (förare eller kundvärd). Sedan augusti finns det biljettläsare även på Östgötapendeln.