Alla får inte plats just nu. För att undvika trängsel måste vi minska trycket i kollektivtrafiken. Läs mer om vad du kan göra

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Över 30 miljoner resor med Östgötatrafiken

Under 2017 passerade antalet resor med Östgötatrafiken 30 miljonersgränsen. Närmare bestämt gjordes 30,4 miljoner resor i länets kollektivtrafik, vilket är en ökning med 750 000 resor eller 2,5% jämfört med året innan.

Resandet i Linköpings tätort ökade med drygt en halv miljon till 10,8 miljoner. Tillsammans med busstrafiken till närförorterna, tex Sturefors och Ljungsbro, gjordes 11,6 miljoner resor vilket är en ökning med drygt 5,4%.

Resandet i Norrköpings tätort ökade med 110 000 resor och passerade därmed 8 miljonersgränsen, en ökning på 1,4%. Tillsammans med busstrafiken till närförorterna var resandeökningen drygt 2%.

I Motala gjordes 20 000 fler resor 2017 än 2016 vilket motsvarar en ökning på 1,8%. Totala antalet resor här uppgår till drygt 1,1 miljoner.

På Östgötapendeln, som brukar liknas vid länets pulsåder i kollektivtrafiken, ökade antalet resor med 150 000 eller 4% och närmar sig därmed 3,9 miljoner.

Resor i områden med ett litet resandeunderlag minskade från strax över 1 miljon till strax under 1 miljon. Trafiken på landsbygden står för ca 3,1% av resorna i länet under året.

- Trenden med ett ökat resande på Östgötapendeln, i Linköping och i Motala håller i sig. Under 2017 ökar även antalet resor i Norrköping vilket är mycket glädjande, säger Sofia Malander, vd Östgötatrafiken.

Resande Östgötatrafiken Antal resor (tusental) 2017
Linköpings tätort och närområden 11 661
Norrköpings tätort och närområden  8 778
Motala tätort  1 140
Övriga tätorter  150
Östgötapendeln 3 871
Kustpilen  65
Busstrafik mellan tätorter, tex expressbussar 3 792
Landsbygdstrafik  956
Totalt  30 414