Östgötatrafikens kunder är mest nöjda i hela Sverige

Östgötatrafiken toppar listan bland alla regionala kollektivtrafikbolag i Sverige när det gäller hur nöjda kunderna är med sin senaste resa.

84 procent av Östgötatrafikens kunder är nöjda med den senaste resan som de gjort med kollektivtrafiken. Genomsnittet för hela landet är 78 procent.

– Eftersom kundnöjdhet är ett av våra övergripande mål är det glädjande att kunderna är så nöjda med kollektivtrafiken i Östergötland. Vi kommer fortsätta att arbeta med detta på flera sätt för att öka kundernas nöjdhet ännu mer, säger Sofia Malander, Östgötatrafikens vd.

Statistiken kommer från den stora kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern för 2022 som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik genomför.