Nytt regelverk för färdtjänst och sjukresor

Från 1 januari 2021 gäller ett nytt avtal för färdtjänst och sjukresor i Östergötland.

Nyheter i det nya regelverket:

  • Den önskade avresetiden kan förskjutas till maximalt 45 minuter mot tidigare 30 minuter medan den totala restiden i fordonet minskas med motsvarande.
  • Kunden är numera skyldig att avboka sin resa i god tid. Försummelse kan innebära en avgift.
  • Det finns nu förhållningsregler om hur du ska vara ombord på våra fordon. Det är till exempel inte tillåtet att röka i fordonet.
  • ”Trappklättring” finns reglerat i regelverket.
  • Elmoped är inte längre ett hjälpmedel som du kan legitimeras för.
  • Mängden medhavande bagaget har förtydligats. Du får ta med två kollin om maximalt 20 kg.