Nya rabatter för fler kundgrupper från 1 februari

Kollektivtrafiken subventioneras till nästan 60 procent av skattemedel. Utöver det beslutar politikerna om vilka kundgrupper i samhället som ska få rabatt på det ordinarie biljettpriset.

Nu görs några förändringar som innebär att rabatt kommer att erbjudas följande kundgrupper och åldrar:

  • Seniorrabatt ändrar namn till pensionärsrabatt och gäller för alla personer med allmän pension (oavsett ålder) och för personer som har aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Den tidigare seniorrabatten gällde endast för personer över 65 år.
  • Ungdomsrabatt ges till personer 7–19 år. Tidigare var åldersgränsen 7–25 år.
  • Studentrabatt införs på alla biljetter. Tidigare erbjöds studentrabatten enbart på 30-dagarsbiljetten.
  • Personer med beviljad färdtjänst får även fortsättningsvis rabatt i kollektivtrafiken.

Rabatten är 30 procent på det ordinarie biljettpriset för samtliga grupper ovan.

Förändringarna gäller från och med den 1 februari 2021.

Ta reda på hur just din biljett påverkas

Observera att priset för en enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett som köps med betalkort direkt i biljettläsaren i stadstrafiken i Linköping, Norrköping och Motala endast finns till ordinarie vuxenpris, dvs. inga rabatter erbjuds för någon kundgrupp på denna biljett.