Tack för att du visar hänsyn. Håll avstånd till varandra och undvik trängsel. Om det är svårt att hålla avstånd på en specifik avgång så försök välja en annan avgång eller, om möjligt, välj att cykla och gå istället för att åka med kollektivtrafiken.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Minskad peak leder till bättre kollektivtrafik

Genom att flytta skolstarten för gymnasieungdomar med så lite som 30 minuter kan kollektivtrafiken planeras bättre och generera över 1 miljon fler hållbara resor. Ämnet tas upp till diskussion av Östgötatrafikens vd Sofia Malander under ett seminarium på Almedalen den andra juli.

Tillsammans med forskare från både Linköpings och Lunds Universitet samt representanter från Linköpings och Norrköpings kommun kommer Sofia Malander att visa på hur mycket bättre kollektivtrafik som länet kan erbjuda sina invånare genom att jämna ut resandeflödet på morgonen. Om länets kommuner ska kunna nå sina långsiktiga hållbarhetsmål, som i sin tur bidrar till de globala målen i Agenda 2030, krävs ett innovativt och kraftfullt arbete i en helt ny riktning.

- Vi på Östgötatrafiken har analyserat ett antal busslinjer i Linköping som är hårt belastade av såväl arbetspendlare som studiependlande ungdomar under en mycket kort tid på morgonen. Om resandet kunde spridas ut över lite längre tid har vi möjlighet att nyttja resurserna, dvs fordon, förare och sittplatser, på ett sätt som ger ett attraktivare kollektivtrafikutbud för fler, berättar Sofia Malander, vd på Östgötatrafiken.

Välkommen till seminariet ”Kan snoozande elever förbättra kollektivtrafiken” i East Sweden Arena på Almedalen, den 2 juli kl 10:20 – 11:05. East Swedens seminarier går att följa både på plats och via webbsändning. Besök www.eastsweden.se/almedalen