Lägre pris utanför högtrafikstimmarna

Östgötatrafiken är först i Sverige med att införa tidsdifferentierad prissättning på stora delar av biljettsortimentet. Förändringen görs bland annat för att möta samhällsutvecklingen som pandemin medfört.

Pandemin har gjort att trygghet och säkerhet fått ett ökat fokus i kollektivtrafiken. Samtidigt har arbetsgivare och anställda fått en flexiblare syn på arbetstider. Genom att kunder som har möjlighet att genomföra sin resa i kollektivtrafiken utanför de så kallade högtrafikstimmarna erbjuds ett lägre pris, blir antalet kunder mer jämnt fördelade över dagens timmar. Fler får då en bekvämare resa ombord.

- Många av våra kunder har förändrat sina vardagsrutiner. Och vi genomför flera förändringar för att anpassa kollektivtrafikens utbud och sortiment för att möta behov och förväntningar hos både nya och gamla kunder, säger Sofia Malander, Östgötatrafikens VD.

Under september införde Östgötatrafiken ett pristak för kunder som köper biljett genom att blippa sitt betalkort i stadstrafiken i Linköping, Norrköping och Motala. I slutet på året lanseras en ny tjänst i appen som gör att kunden kan se en prognos på beläggningsgraden för en viss avgång. De tidsdifferentierade priserna blir därmed den tredje förändringen som genomförs för att vidareutveckla kollektivtrafiken och öka kundnöjdheten, vilket i förlängningen kommer att locka fler att resa hållbart.

Tidsdifferentierade priser lanseras under februari 2022. Prisskillnaden för en biljett i högtrafik och lågtrafik kommer att vara i genomsnitt 10%. Som högtrafik räknas fyra timmar under vardagarna, 06.30-08.30 respektive 15.00-17.00. Övriga timmar på vardagar och samtliga timmar på lördagar och söndagar räknas som lågtrafik.