Håll avstånd med hjälp av ny funktion i appen

Östgötatrafiken har lanserat en ny funktion som visar en prognos för hur många som förväntas vara ombord på olika avgångar. Kunder som söker sin resa i appen hittar informationen i form av symboler i anslutning till varje avgång.

Funktionen har utvecklats och testats under hösten. Det pågår fortfarande en del finjusteringar för att göra informationen ännu mer tillförlitlig, men Östgötatrafiken väljer att lansera funktionen nu eftersom den underlättar för kunderna att undvika trängsel, i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya råd och rekommendationer från den 8 december. Appen kan behöva uppdateras för att funktionen ska synas i reseplaneraren.

Förhoppningen är att de som har möjlighet att välja en tidigare eller senare avgång med ett lägre resande ska kunna göra det med hjälp av informationen i den nya funktionen.

- Och de som växlar mellan att arbeta på kontoret och på distans kanske kan välja att ta sitt första jobbmöte hemifrån och ta en senare avgång, säger Sofia Malander, Östgötatrafikens VD.

Mellan klockslagen 06:30-08:30 och 15:00-17:00 är antalet resenärer ombord på fordonen som störst. Många gånger kan det räcka med att förskjuta sin resa så lite som 15–20 minuter för att det ska bli lättare att hålla avstånd.

För att kunna visa prognosen i appen används stora mängder data från biljettsystemet. Data kommer bland annat från hur kunder söker sin resa, vilka biljetter som köps och att kunderna blippar sin biljett när de går ombord. *

* Tidigt i höstas uppdaterade vi resevillkoren och förtydligade att kunderna alltid ska validera/blippa sin biljett, antingen genom att hålla den mot biljettläsaren ombord eller genom att visa den för trafiktjänsteman (förare eller kundvärd).

Resesökning i appen med prognos på antal resande

Ladda ner appen här

I Östgötatrafikens app har du koll på var din buss är. Här köper och hanterar du även dina biljetter.