Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Framtidens kollektivtrafik i fokus – Östgötatrafiken söker Trafikchef

Varje vardag görs ca 110 000 resor med Östgötatrafiken - med pendeltåg, buss och spårvagn. Vårt mål är tydligt - 2030 ska kollektivtrafikens andel av den motorburna trafiken i Östergötland vara 32 % - jämfört med dagens knappa 20 %.

Men hur ska framtidens trafikutbud utformas för att fler ska välja att resa med oss? Hur säkrar vi upp att kollektivtrafikutvecklingen samordnas med och bidrar till regionutvecklingen? Hur kommer invånarnas behov och resandemönster att utvecklas framöver och vilken roll kan kollektivtrafiken spela för att öka det hållbara resandet?

Mycket är på gång i vår region, inte minst att stadstrafiken i länets två stora städer - Linköping och Norrköping - behöver utvecklas med högre framkomlighet för att möta en ökad förtätning av städerna. Stadstrafiken kommer på sikt också att påverkas av Ostlänken och nya resecentrum och vår pulsåder Östgötapendeln behöver fortsätta utvecklas att möta framtida behov. Vi har dessutom flera nya trafikavtal som bygger mycket på samverkan och incitament för målstyrning vilket även kräver förändrade arbetssätt från vår sida.

Låter det som en spännande utmaning, och har du den erfarenhet och personlighet som krävs för att hitta samverkansformer med kommuner och andra samhällsaktörer samt fortsätta utvecklingen av Östgötatrafikens trafikerbjudande? Då kan du vara vår nya Trafikchef.

Om tjänsten

Trafikavdelningen utgör Östgötatrafikens kärnverksamhet, här säkerställer vi att de av politiken beslutade målen med vår kollektivtrafik nås på både kort och lång sikt. Uppdraget att erbjuda attraktiv och effektiv kollektivtrafik som är ett attraktivt komplement till bilen är en spännande uppgift som kräver både nytänkande och god helhetssyn.

Trafikavdelningen består idag av 18 medarbetare, dels i en trafikoperativ grupp, dels i en trafikutvecklings- och strategigrupp. Vi arbetar alltifrån operativt med trafikplanering i nu- och närtid till strategiskt med långsiktig trafikutveckling på 3-10 års sikt och även på längre sikt än så. Avdelningen ansvarar också för upphandlingar och uppföljning av avtalen med trafikföretag och andra leverantörer som arbetar på uppdrag av trafikavdelningen.

Trafikavdelningen samverkar nära med övriga avdelningar inom Östgötatrafiken, där förutsättningarna för att lyckas är ett processinriktat synsätt och ett tydligt helhets-perspektiv på vårt uppdrag.

Som trafikchef ingår du i bolagets ledningsgrupp och är direkt underställd Östgötatrafikens vd. Du har också omfattande externa kontakter lokalt och regionalt, inte minst med politikerna i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Sammanfattningsvis har du som trafikchef en central roll där du påverkar förutsättningarna för en hållbar och växande region. Det betyder att din insats gör stor skillnad. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor ser du till att kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg i den regionala utvecklingen genom att vara ett attraktivt, enkelt och klimatpositivt sätt att resa.

Vem är du?

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att leda specialister med hög egen kompetens i en verksamhet där samverkan är nyckeln till framgång. Du bör ha ett stort samhällsintresse och tidigare erfarenhet av att verka i en politiskt styrd verksamhet, gärna inom samhällsplanering och stadsutveckling.

Du trivs i ledarrollen och är intresserad av att få människor och verksamheter att utvecklas. Tjänsten kräver att du har vilja att påverka och utveckla, du är en ledare som tar en självklar plats i olika sammanhang och som trivs i en roll där du får möjlighet att synas i många olika sammanhang och ha stor påverkan på vår verksamhet. För att lyckas bedömer vi att du behöver ha praktisk erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och förändringsprocesser, självklart med ett affärsmässigt förhållningssätt.

Du trivs med ett utåtriktat arbete och du har lätt för att samverka och bygga nätverk. Du har förmågan att lyssna och ta in andra perspektiv, och kommunicerar tydligt med fokus på mottagarens förutsättningar och behov. Du ser till helheten och är strukturerad med förmågan att prioritera och ta beslut inom ditt verksamhetsområde.

Som chef har du ett coachande och utvecklande ledarskap som både utmanar och stödjer dina medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

För ytterligare information kontakta gärna vår konsult Jan Schröder på AS&B Executive, tfn 0706 – 18 11 61. Din intresseanmälan vill vi ha senast den 1 oktober via www.asb-rekrytering.se