Framdörren stängs

I samband med de utökade restriktioner som regeringen beslutat om att införa från och med onsdag 12 januari har Östgötatrafiken i dialog med trafikföretagen i länet kommit överens om att tillfälligt stänga bussarnas framdörrar.

Beslutet innebär att kunderna hänvisas till någon av de bakre dörrarna för såväl på- som avstigning. Beslutet kommer att omprövas var 14:e dag, på samma sätt som Folkhälsomyndigheten och regeringen omprövar de nationella restriktionerna.

Kunderna uppmuntras även att i möjligaste mån försöka resa utanför högtrafikstimmarna, dvs. att om möjligt undvika resor mellan klockslagen 06:30—08:30 och 15:00—17:00 när antalet resenärer ombord på fordonen som störst. Många gånger kan det räcka med att förskjuta sin resa så lite som 15—20 minuter för att det ska bli lättare att hålla avstånd.

Res med omtanke och använd munskydd om det inte går att undvika trängsel ombord.