Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

En bussförare syns bakom bussens fönster

Zoner och priser

Vårt biljettsystem utgår från dig och ditt resande. Det finns fyra zoner: liten, mellan, stor och län. Vilken biljett som passar bäst för dig bestäms utifrån vart just du vill och behöver resa.

När du köper biljett i appen eller när du köper biljett till reskortet bestäms storleken på din zon genom att du anger hållplatserna där du vill stiga på, av eller byta. Du kan själv justera zonen genom att ändra hållplatserna. I samband med köpet visas zonen du valt i en karta så att du enkelt kan se var din biljett är giltig. Biljetten gäller i hela det område du valt.

Våra zoner

Liten zon inrymmer resor som är kortare än 8 kilometer. Till liten zon räknas även stadszonerna inom Linköping, Norrköping eller Motala, där du reser med stadsbussar och spårvagn. Klicka på respektive stad för att se stadszonen i kartan. Du kan även se alla stadszonerna här.

Mellanzon väljs när din resa, med av- och påstigningar samt eventuella byten, ryms inom en diameter på 20 kilometer, det vill säga resor som är kortare än 2 mil.

Stor zon har en diameter på 30 kilometer. Det betyder att alla resor som är kortare än 3 mil ingår.

Zon län täcker in hela Östergötland. När denna zon valts reser du fritt i hela länet under den tid din biljett är giltig

Vad kostar det?

Från 1 februari: Nya rabatter för fler kundgrupper vilket också kan påverka priset. 

Enkelbiljett

  Vuxen Ungdom/Senior
Liten zon/stadszon 26 18
Mellanzon 50 34
Stor zon 65 45
Län 75 50

Information om giltighet på enkelbiljetter hittar du här.

Blippa med betalkort i stadstrafiken

  Vuxen/Ungdom/Senior
1 blipp - 60 minuter 26
2 blipp - 24 timmar 52

Läs mer om Blippa

24-timmarsbiljett

  Vuxen Ungdom/Senior
Liten zon/stadszon 52 36
Mellanzon  100 68
Stor zon 130 90
Län 150 100

30-dagarsbiljett

  Vuxen Ungdom/Senior/Student
Liten zon/stadszon 625 420
Mellanzon 775 520
Stor zon 950 620
Län 1150 770

30-dagarsbiljett Fritid

  Ungdom
30-dagarsbiljett Fritid 200

365-dagarsbiljett

  Vuxen Ungdom/Senior
Liten zon/stadszon 5625 3780
Mellanzon 6975 4680
Stor zon 8550 5580
Län 10350 6930

Närtrafik

  Vuxen Ungdom/Senior
Bokad resa 45 30

Skärgårdstrafik

  Vuxen Ungdom/Senior
Bokad resa 45 30

Stadszonstillägg

  Stadszonstillägg *
Enkelbiljett 10
24-timmarsbiljett 20
30-dagarsbiljett 100
365-dagarsbiljett 900
* Gäller liten zon och mellanzon

Så här fungerar zonerna

Bra att veta

  • När du planerar en resa och köper biljett ska de hållplatser du går på och av, och där du gör eventuella byten, finnas inom zonen.
  • Är din resa precis på gränsen mellan två zonstorlekar kan det innebära olika pris på resan utifrån vilken hållplats du väljer.
  • Stadszonstillägg finns för dig som har en biljett som gränsar till en stadszon, men som vill resa vidare inom stadszonen. Då kan biljetten utökas till att inkludera hela stadszonen.
  • Har du periodbiljett inom en zon som inte angränsar till en stadszon och vill resa utanför den zonen, måste du köpa en ny biljett.