Kustpilen

Inom Östergötland gäller våra biljetter även på Kustpilen (2:a klass). Vill du passera gränsen till Kalmar län gäller Kustpilens priser och regler. Du köper då en separat biljett hos Kalmar Länstrafik för den delen av resan.

Besök klt.se för mer information.