Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Skolbiljett

Om din skola har beslutat att du har rätt till fri skolskjuts får du ett resekort som sedan automatiskt laddas med en skolbiljett för varje läsår, till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Skolan bestämmer också vilken typ av kort du får – läsårsbiljett eller årsbiljett – och för vilket område det ska gälla.

Läsårsbiljett 

Läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut – alla vardagar, även lovdagar, från klockan 05.00 till 19.00 – och finns för tätort, närområde eller län. Läsårsbiljetten är personlig och du måste skriva ditt namn och födelsenummer tydligt på kortets baksida och också kunna visa att du är ägare till kortet. Bäst är fotolegitimation, men det går också bra med något annat kort med ditt namn.

Årsbiljett ungdom

Årsbiljett ungdom finns för tätort, närområde eller län och gäller alla dagar, hela trafikdygnet under ett år i ett bestämt område. Årsbiljetten är personlig och du måste skriva ditt namn och födelsenummer tydligt på kortets baksida och också kunna visa att du är ägare till kortet. Bäst är fotolegitimation, men det går också bra med något annat kort med ditt namn.

Klassbiljett 

Klassbiljett är en biljett för en gruppresa, som gäller för maximalt 30 personer, varav minst 1 och max 4 vuxna. Läs mer om klassbiljetten under Gruppresor.

Prao-/praktikbiljett

Prao-/praktikbiljett lämnas ut av skolorna för resor i samband med praktisk arbetslivsorientering på grundskolan och gymnasiet.

Fritidsbiljett

Fritidsbiljett är en rabatterad biljett för ungdomar som vill kunna resa i länet även vid tider då skolkortet inte gäller.