Karta
Karta

Vad innebär en cirkatid?

Om Reseplaneraren visar en cirkatid (t.ex. ca 07:25) så innebär det att tiden kan variera plus/minus 5 minuter vid hållplats. I våra appar ser du att det är en cirkatid genom att texten är kursiv. 

Utnyttjar du Reseplanerarens fulla potential?

Oftast räcker den förenklade Reseplaneraren på startsidan för att hitta den resa som passar dig bäst. I vissa fall kan det dock vara aktuellt att finjustera din sökning. Läs mer hur du utnyttjar Reseplanerarens fulla potential.