Kollektivtrafik i skärgården

Kollektivtrafiken i skärgården är en form av beställningstrafik som underlättar för dig som bor och lever i skärgården. Trafiken består av sex linjer som trafikerar öarna i skärgården i Norrköpings, Valdemarsviks och Söderköpings kommuner. Båtarna är tillgänglighetsanpassade och gör resan enklare bland annat för dig som har en funktionsnedsättning. Trafiken omfattar även planerade sjukresor och färdtjänst.

Viktig information inför vinterhalvåret

När vinterförhållanden börjar gälla och trafiken övergår till att köras med svävare inför vi vissa begränsningar gällande vem som får resa med kollektivtrafiken i skärgården. Då är det enbart du som är folkbokförd på någon av öarna i skärgården som kommer att ha möjlighet att beställa en resa. Läs mer om kollektivtrafiken i skärgården vintertid

Boka din resa i förväg

Kollektivtrafiken i skärgården går enligt en tidtabell med fasta tider för avgång och angöring i land. Du måste ringa och beställa din resa dagen innan du vill åka. Rutten för turerna läggs sedan efter inkomna beställningar och kan därför variera. Du kan inte boka resor mellan öarna utan det måste alltid finnas en startpunkt eller slutdestination på fastlandet. 

Du beställer din resa senast kl. 18.00 dagen före hos vår beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20. Inga bokningar förutom akuta sjukresor får göras efter detta klockslag. Boka gärna både tur- och returresan vid samma tillfälle. Entreprenören (skepparen) meddelar dig vilken tid du blir hämtad på respektive ö. Alla linjer har anknytning till vår busstrafik eller till en pendlarparkering.

Avboka resa vid förhinder

Om du får förhinder är det mycket viktigt att du avbokar din resa så att någon annan kan erbjudas din plats. Grundskolelever har platsgaranti, men för övriga är platserna begränsade.

Betalning

Du betalar din resa med Östgötatrafikens biljetter. Det går inte att betala med kontanter ombord på våra fordon utan du bör ha köpt din biljett eller laddat reskassa i förväg på ett resekort. Du kan även betala din resa med bankkort ombord på fordonet. Observera att kollektivtrafiken i skärgården inte ska förväxlas med Skärgårdslinjen som drivs av en privat aktör som har egen taxa.

Beställningscentralen

Öppettider:
Måndag-fredag: 06:00-18:00
Lör, sön och helgdag: 08:00-18:00

Övrig information:

Turer som är S-märkta går endast skoldagar. De S-märkta turerna trafikerar endast de öar där det bor skolelever. Som boende på dessa öar har man endast möjlighet att beställa en resa med dessa turer i mån av plats.

Vad får jag ta med?

Du får ta med bagage när du reser, så mycket som du vid ett och samma tillfälle själv kan bära. Personliga hjälpmedel får alltid följa med under resan såsom rollator, rullstol mm.